Utnyttja Ditt ROT-Avdrag! Utnyttja Ditt ROT-Avdrag!

Rätt till ROT-avdrag

De flesta arbeten vi utför ger rätt till ROT-avdrag. Detta förutsatt att arbetet utförs till en privatperson då företag aldrig kan få avdraget.

Vad är ROT?

30 % på arbetskostnaden

Avdraget innebär att arbetskostnaden minskas med 30 %. Exakt summa framgår både i offert och på fakturan. Denna summa betalar istället Skatteverket till oss.

50 000 kr under ett år

Varje år kan avdrag genomföras på upp till totalt 50 000 kr. På Skatteverket.se går det att logga in med Bank-ID och därefter se hur stort belopp som finns kvar att utnyttja. Kom ihåg att ROT och RUT räknas samman inom denna summa.

Vid renovering, tillbyggnad och ombyggnad

Avdraget kan utnyttjas vid de flesta renoveringar och ombyggnationer. Däremot inte på nybyggnationer, dvs byggnader som inte sitter ihop med tidigare byggnader. Det krävs även att du äger bostaden där arbetet utförs samt att bostaden är minst fem år gammal.

På egen eller förälders bostad

Ett krav för att avdrag ska kunna ske är att du äger bostaden. Det finns däremot ett undantag. Du kan även använda din rätt till ROT-avdrag för arbete som utförts på någon av dina föräldrars bostäder. Det förutsätter att du står på fakturan och i övrigt uppfyller kraven för att få avdrag.

Avdrag på skatt

Avdraget är ett skatteavdrag vilket innebär att du måste vara skattskyldig i Sverige och betalat skatt för att avdrag ska kunna ske.